header photo


ELSA Göteborg
ELSA Linköping
ELSA Lund
ELSA Stockholm
ELSA Umeå
ELSA Uppsala
ELSA Örebro

Idén om the European Law Students’ Association (ELSA) började formas till verklighet 1981 när juriststudenter från Österrike, Ungern, Polen och Västtyskland möttes och grundade det som idag är världens största internationella, oberoende, icke-politiska, icke vinstdrivande organisation som drivs av och för juriststudenter och unga jurister. ELSA representeras vid närmare 300 fakulteter i 42 länder och består av 38 000 medlemmar. En enande faktor inom ELSA och vår verksamhet är vår vision som antogs för drygt 20 år sedan:

”A just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity”

Genom lokalt arbete, europeisk samordning och ett unikt nätverk arbetar ELSA på alla nivåer med en mångfald av kvalitativa aktiviteter och projekt. Utvecklingen av medlemmarnas akademiska och professionella kompetens sätts i fokus. Förutom internationella projekt, som exempelvis Legal Research Groups, Moot Court Competitions och det internationella praktikprogrammet Student Trainee Exchange Programme, tillhandahåller ELSA lokala och nationella verksamheter. I egenskap av NGO skickar ELSA medlemsdelegationer till olika internationella organisationer, många inom FN, för att observera och rapportera aktuell utveckling. Om detta kan du läsa i medlemstidningen Synergy som ELSA International publicerar och i ELSA Sweden’s ELSIUS, vilken kommer ut årligen. Allt detta för att öka juriststudenters och unga jusristers ömsesidiga förståelse, akademiska förmåga och professionella färdigheter i enlighet med vår vision.

ELSA Sweden samordnar åtta lokalgrupper inom landet – ELSA Göteborg, ELSA Jönköping, ELSA Linköping, ELSA Lund, ELSA Stockholm, ELSA, Umeå, ELSA Uppsala och ELSA Örebro. Samtliga grupper är lika representerade på föreningsstämman, National Council Meeting, vilket hålls två gånger per år. ELSA Sweden representerar det svenska nätverket internationellt och arbetar kontinuerligt med ELSA International som samordnar hela nätverket från Bryssel.

ELSA’s verksamhet kompletterar juristutbildningarna genom att erbjuda den extra upplevelsen som inte erbjuds direkt av utbildningen. ELSA ökar det internationella inslaget i juristutbildningarna samtidigt som ELSA ger dig ett unikt nätverk bestående av 38,000 juriststudenter och unga jurister ute i Europa!

Nyheter

Call for Directors
Bli en del av ELSA Sweden! Nu söker vi Directors för verksamhetsåret 2014/2015.

Följande poster utlyses:
Nytt nummer av ELSIUS
Nu är ELSA Swedens medlemstidning ELSIUS lanserad! Vi är stolta att presentera artiklar från våra lokalgrupper, från ELSA medlemmar och om vårt nya fokusområde - Media Law!

Trevlig läsning!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vad som är pågång inom ELSA Sweden?

I vårat nyhetsbrev kan du hitta både internationella och nationella event som du kan delta i. Denna gång får vi också veta vad lokalgrupperna har på gång!

Trevlig läsning!