header photo


ELSA Göteborg
ELSA Linköping
ELSA Lund
ELSA Stockholm
ELSA Umeå
ELSA Uppsala
ELSA Örebro

The European Law Students’ Association (ELSA) är världens största internationella, oberoende, icke-politiska och icke vinstdrivande organisation för och av juriststudenter. ELSA finns representerat vid närmare 300 fakulteter i 42 länder och består av över 40 000 medlemmar. All vår verksamhet genomsyras av vår vision:

”A just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity”

Genom lokalt arbete, europeisk samordning och ett unikt nätverk arbetar ELSA på alla nivåer med en mångfald av kvalitativa aktiviteter och projekt. Utvecklingen av medlemmarnas akademiska och professionella kompetens sätts i fokus. Förutom internationella projekt, som exempelvis Legal Research Groups, Moot Court Competitions och det internationella praktikprogrammet Student Trainee Exchange Programme, tillhandahåller ELSA lokala och nationella aktiviteter. I egenskap av NGO skickar ELSA medlemsdelegationer till olika internationella organisationer, många inom FN, för att observera och rapportera aktuell utveckling. Om detta kan du läsa i medlemstidningen Synergy och i ELSA Swedens tidning ELSIUS.

Allt detta för att öka juriststudenters och unga jusristers ömsesidiga förståelse, akademiska förmåga och professionella färdigheter i enlighet med vår vision.

ELSA Sweden samordnar sju lokalgrupper inom landet – ELSA Göteborg, ELSA Linköping, ELSA Lund, ELSA Stockholm, ELSA, Umeå, ELSA Uppsala och ELSA Örebro. Samtliga grupper är representerade på föreningsstämman, National Council Meeting, vilket hålls två gånger per år. ELSA Sweden representerar det svenska nätverket internationellt och arbetar kontinuerligt med ELSA International som samordnar hela nätverket från Bryssel.

ELSA’s verksamhet kompletterar juristutbildningarna genom att erbjuda det som inte erbjuds direkt av juristutbildningen. ELSA ökar det internationella inslaget i juristutbildningarna samtidigt som ELSA ger dig ett unikt nätverk bestående av 40 000 juriststudenter och unga jurister ute i Europa!

Nyheter

STEP
Nu är praktikplatserna här! Välj bland över 100 olika praktikplatser! Läs mer här.

Vill du bli Treasurer i ELSA Sweden?
På grund av andra åtaganden kommer ELSA Swedens nuvarande Treasurer kliva av sin post efter nyår. Tiden för att skicka in kandidaturer har redan gått ut, men du kan också kandidera direkt på stämman. Mejla treasurer@elsasweden.org om du har några frågor!

National Council Meeting
Datumen för höstens National Council Meeting är spikade! Den 28-30 november ses vi i Lund!

ELSIUS
Läs artiklar av bl.a. Madeleine Leijonhufvud och våra lokalgrupper. Klicka på länken nedan för att ta del av ELSA Swedens medlemstidning ELSIUS.

Trevlig läsning!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vad som är på gång inom ELSA Sweden just nu?

Läs ELSA Swedens Nyhetsbrev!

Nyhetsbrev